Print

Het is altijd leuk om iets nieuws te leren en vaardigheden te verbeteren. Voor zeilen is dat niet anders en daar houden we ons bij Aqua dan ook mee bezig: beter leren zeilen. Wij hebben ons eigen opleidingssysteem waar we de CWO eisen als richtlijn aanhouden. Het is bij WSV Vada en Zeilschool Midden Nederland, waar wij een contract mee hebben, mogelijk om een CWO-diploma te halen.  Beginnende zeilers zullen zich vooral bezighouden met hun eigen niveau verbeteren. Dit kan op de drie disciplines die wij aanbieden: zwaardboot, kielboot en MBL (lelievletten van de Waterscouting). Op elk boottype vaart er altijd een schipper mee die zorgt voor een goede vaart en instructie geeft aan de andere leden aan boord. In sommige gevallen kunnen schippers beslissen om leden met een hoger eigen niveau zelf te laten varen. Dit hangt altijd af van de (weers-)omstandigheden en geld niet voor de lelievletten. Een groot voordeel van het schipper zijn is dan ook dat jij zelf een boot mee mag nemen.

MBL (Lelievlet)

Het MBL-systeem is van de Waterscouting en er zijn examens aan verbonden. Eerst worden er twee theorie-examens afgenomen, het roei- en zeilexamen. Wanneer deze beide voldoende zijn kan je opgaan voor het praktijkexamen. Ook deze bestaat weer uit de twee delen. Voordat het zeilpraktijk examen gedaan kan worden moeten eerst de beide theoriedelen en het roeipraktijk deel gehaald zijn. Wanneer alles gehaald is ben je MBL’er (Machtiging Boot Leiding). Het zeilen op lelievletten en het halen van je MBL is een goede weg naar het schipper worden voor de andere twee disciplines.

Kielboten

Op die kielboten wordt eerst op het eigen niveau getraind. Vorderingen tijdens trainingen in Wageningen en op weekenden worden bijgehouden in een vorderingenboekje. Deze zijn verrkijgbaar bij het bestuur en zullen de trainingen efficienter maken. Voor de Kielboten kennen we 2 niveau's; schippers en tochtschippers. Schippers hebben een eigen niveau van CWO3 of vergelijkbaar en mogen kielboten zelfstandig schipperen op dagtochten. Tochtschippers hebben een eigen niveau van CWO3+ (of vergelijkbaar) en zijn in staat instructie te geven aan anderen en meerdaagse tochten te leiden. Wanneer jouw niveau voldoende is wordt je voorgedragen of kan je jezelf bekend maken bij de Schippersraad om jouw niveau te checken. Bij een positief advies van dit controle moment wordt je schipper.

 

Zwaardboten

Net zo als bij de kielboten wordt er bij de zwaardboten ook eerst getraind op eigen niveau. Wanneer jouw niveau hoger wordt zal er ook getraind worden op didactische vaardigheden. De zwaardboot discipline kent 1 type schipper en nadat jouw niveau is gecheckt door de Schippersraad mag je op alle zwaardboten van Aqua varen.

 

Trainingen

Trainingen op de lelievletten worden vaak aan het begin van de week gegeven na de colleges. Op onze verenigingsavond op donderdag is er soms ook een mogelijkheid om te trainen. Voor de training op de valken en zwaardboten in Wageningen zijn geen vaste dagen. De schippers op deze disciplines zullen de trainingen aankondigen wanneer de Rijn- en weersomstandigheden goed zijn en zij hiervoor tijd hebben. Tijdens onze weekenden is er ook tijd om te trainen en ook organiseren wij een paar keer per seizoen specifieke trainingsweekenden. In de winter is er de mogelijkheid om theorielessen te volgen die door onze schippers worden gegeven. Na deze lessen en wat zelf studie ben je klaar om het MBL roei- en zeiltheorie examen te maken.

Als je vragen hebt over de zeilinstructie kan je altijd contact opnemen met het bestuur (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

Zeilschool

Naast trainen bij Aqua is er ook een mogelijkheid om tegen gereduseerd tarief lessen te volgen bij een CWO erkende zeilschool, Zeilschool Midden Nederland. Lees hier meer over deze mogelijkheid (alleen voor leden)! 

 

Subsidie Kadervorming en Opleiding

Natuurlijk vindt Aqua het heel fijn als onze leden een hoog zeilniveau behalen. Vanuit Thymos krijgen wij een kleine subsidie voor de opleiding van onze instructeurs. Hierover zegt de website van Thymos het volgende:

"De subsidie bedraagt de helft van de cursuskosten. Per vereniging geldt een maximum van € 250,- per jaar en per persoon geldt een maximum van € 125,- per jaar. Alleen voor de kosten voor het inschrijfgeld, examengeld en cursusmateriaal kan subsidie worden aangevraagd. Eten, onderdak en vervoer zitten hier niet bij in. De bijdrage van SWU Thymos zal overgemaakt worden aan de betreffende vereniging, dus niet aan de cursist zelf.

De kennis voortvloeiend uit de cursus dient ten minste een jaar na het beëindigen van de cursus ten goede te komen aan de betrokken vereniging.

SWU Thymos móet voor aanvang van de cursus worden geïnformeerd over de te volgen cursus. Tot drie maanden na het behalen van de cursus kan subsidie worden aangevraagd. Het formulier moet volledig zijn ingevuld. Daarnaast moeten een bewijs van slagen of deelname en een bewijs van betaling worden toegevoegd."

Wij verdelen het potje aan het eind van het jaar gelijk over iedereen die hier aanspraak op heeft gemaakt. Om in aanmerking te komen voor een deel van deze subsidie moet je een CWO III zeilniveau hebben behaald bij een zeilschool. Vervolgens moet je nog minstens een jaar lid zijn van Aqua.

Wil je aanspraak maken op de subsidie, stuur dan een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voordat je met de opleiding begint. Let er wel op dat de hoogte van de subsidie afhangt van de andere mensen die er ook gebruik van hebben gemaakt.