Jeroen van Leuken - Voorzitter

Velda Slenters - Secretaris

Brenda Walles - Penningmeester

Wim Joost van Hoek - Vlootcommissaris

Chantal Althuizen - Commissaris Extern